Upoznajte udrugu Razvoj i postani članCilj osnivanja udruge razvoj

Udruga je osnovana sa ciljem ;
- Razvoja, promicanja i unapređenja svih oblika gospodarstva i gospodarskih djelatnosti.
- Razvoja i očuvanja tradicije, zanata, običaja
- Razvoja i unapređenja kulture i turizma

 - Zauzimanja za razvoj civilnog društva

Udruga okuplja osnivače koji posluju na području Istarske Županije, odnosno članove koji posluju u Republici Hrvatskoj, a zajedno djeluju u zemlji i inozemstvu.

Djelatnosti Udruge:

1. organizirati radionice i predavanja radi informiranja i usavršavanja ljudi.
2. organizirati, poticati, promicati i zauzimati se za razvoj svih oblika gospodarstva
3. organizirati kulturna događanja
4. poticati razvoj i unapređenje gospodarstva i kulture kroz organiziranje sajmova, festivala, radionica, seminara, promocija
5. organizirati predstavljanje i poticanje neafirmiranih kreativaca i stvaraoca u kulturi
6. organizirati djelovanje, edukaciju i poticanje na usavršavanje Članova
7. izrađivati programe i planove zajedničkog nastupa na javnim manifestacijama.
8. organizirati razna događanja, koncerte, modne revije, izložbe, promocije i ostalo u svrhu kulturnog razvoja i razvoja civilnog društva
9. poticati i zauzimati se za razvoj i unapređivanje svih vidova turizma
10. organizirati djelovanje i nastup svojih članova pred institucijama, organizacijama , državnim tijelima i donatorima, u svrhu ostvarenja planova i projekata.
11. izdavanje glasila, priručnika, biltena, brošura i letaka iz djelatnosti Udruge
12. Razvijati programe i surađivati sa srodnim Udrugama i međunarodnim organizacijama
13. Voditi sve druge poslove koji su neophodni radi ostvarenja ciljeva osnivača i udruženih članova u Udruzi.Uvjeti članstva u udruzi Razvoj

Drago nam je da iskazujete interes za članstvo u našoj udruzi.

Član / ica udruge RAZVOJ može postati svaka osoba s navršenih 18 godina koja prihvaća uvjete i ispuni pristupnicu, te po odobrenju članstva uplati godišnju članarinu koja za ovu godinu iznosi 250,00 kn.

Članstvo u udruzi vrijedi do kraja tekuće godine, bez obzira na datum učlanjenja.

Zbog specifičnosti područja djelovanja kojim se udruga bavi, predvidjeli smo tri oblika članstva : Redovni, Nominalni i Počasni. Razlike su u odgovornostima i predstavljanju.

Redovni član: učlanjuje se sa potpunim podacima, evidentiran je u Statutu i Rješenju pri državnom uredu za udruge i ima pravo odlučivanja preko Skupštine.

Nominalni član: učlanjuje se sa podacima putem pristupnice, koji se evidentiraju u Udruzi, imaju prava, obveze i mogućnost predlaganja, no ne mogu odlučivati u radu tijela i odlukama Skupštine.

Počasni član: učlanjuje se sa podacima organizacije u kojoj djeluje, odnosno naziva institucije, tvrtke, obrta i sl. Njihov prijem u članstvo može predložiti udruga. Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu, gostovati na skupštinama. Udruga im može dodijeliti Priznanje za doprinos rada udruge, jer su u većini slučajeva oni Donatori, Sponzori, Pokrovitelji i sl.

Članovi imaju slijedeće mogućnosti i pogodnosti:

  • Besplatno prisustvovanje druženjima Udruge
  • Informiranje o događanjima, edukacijama, predavanjima, susretima
  • Informiranje o festivalima, sajmovima
  • Besplatno posjećivanje i sudjelovanje na događanjima što organizira, suorganizira, ili posjećuje Udruga Razvoj
  • Pogodnosti kod izlaganja na izložbama, sajmovima, festivalima
  • Mogućnost honorarnog rada
  • Besplatne savjetodavne usluge

 

Kako uplatiti članarinu:
Članarina se uplaćuje putem naloga za plaćanje koji Vam se dostavlja sa Rješenjem.

Kada postajete član:
Članom se postaje od datuma na izdanom Rješenju, odnosno nakon uplaćene članarine.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve daljnje informacije.

Lela Blekić
Predsjednica udruge RAZVOJ


Pristupnica za članstvo

Molimo točne podatke kako bismo Vas ubacili u našu bazu podataka, što će smanjiti papirologiju i od iduće godine omogućiti automatsko produžavanje bez ponovnog ispunjavanja pristupnice. Podatke ćemo koristiti u svrhu lakše komunikacije preko e-maila, weba, pošte i ostalog, te ih nećemo upotrebljavati u druge svrhe.

  • Pristupnicu za članstvo preuzmite OVDJE

Hvala!